MixerSeater: Networking event seating char generator

PLASTECH 2024

FOLWARK ŁOCHÓW (PL)     |    April 18, 2024    11:00 - 14:00 CET

This event has come to and end.


- Po wygenerowaniu rozkładu stołów i miejsc każdy użytkownik sprawdza przypisany do niego NUMER STOŁU w RUNDZIE nr 1 (aplikacja lub ekran)
- Przy każdym ze stołów znajdują się 4 osoby (lub 3 przy wybranych stołach, jeśli ilość uczestników nie będzie krotnością liczby 4)
- Na każdą z rund przewidziano 15 minut (po 2 minuty na wypowiedź każdego z Uczestników, 5 minut na wspólną dyskusję i kolejne 2 minuty na dokonanie zmiany do rundy następnej)
- Liczba RUND jest zależna od Organizatora, a zakończenie każdej z nich będzie oznajmione specjalnym sygnałem dźwiękowym